KASULIKKU

  • Alustavale mänguohutuse huvilisele on kindlasti abiks ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveameti juhendid:  juhend mänguväljaku tellijale ja juhend mänguväljaku omanikule
  • Rohkem informatsiooni saab RPII (Rahvusvahelise Mänguinspektorite Registri) kohta SIIT
  • Eestis tegutsevad kompetentsed ja sertifitseeritud mänguohutuse inspektorid, kes vastavad  EL tehniliste tingimuste TR 17207:2018 jaotises 5.1 toodud nõetele  on registreeritud Põhja-Euroopa registris, mida näed SIIT
  • alates 2020 aasta aprillist jõustus EL standardi  EN 1176-7:2020 muudatus, mille kohaselt aasta põhiülevaatust või paigaldamisjärgset ülevaatust peab teostama sõltumatu isik, st. kompetentne isik, kes ei ole otseselt  seotud  paigaldamisega ning ei ole vastutav võimalike parandustööde või kulude eest;