ESILEHT

Sertifikaadi omanik Eestis

Tiit Veersalu
RPII INS 01 0290

Tere tulemast mänguohutuse maailma!

Mänguväljakute ja -vahendite ohutuse hindamine, kontroll, auditeerimine, ülevaatused, nõuanded, nendega seotud personali koolitamine – need on teemad, mis sellel lehel käsitlemist leiavad.

Sellel, et saan  Sind siin tervitada, on küllap oma põhjus. Tavaliselt on põhjuseks vajadus olla kindel, et mänguväljak ja selle seadmed, millega ka   Sina ühel või teisel viisil seotud oled, oleks ohutud.

Kuna maailm on pidevas muutumises, siis on ka arusaamad, milline on ohutu mänguväljak , viimase kümnekonna  aasta jooksul oluliselt muutunud. Senine mõttemall, et standarditele vastav mänguväljak on alati ohutu ja mittevastav alati ohtlik, ei ole tänaseks kinnitust leidnud. Õnnetused on juhtunud ka mänguväljakutel, kus standardite poolest ei ole midagi ette heita. Miks siis ikkagi ?

Oled jõudnud ukseni, mida paotades peaksid sellistes küsimustes abi leidma.

NB!  Euroopa Liidus uuendati alates 2020 aprillist  standardi EN 1176-7:2020 – Mänguväljaku seadmed ja aluspind: Juhised paigaldamise, ülevaatuse, hooldamise ja kasutamise kohta.

Mis uut?

-soovitused muudeti enamikus nõueteks;

-ülevaatus ja hooldus viidi lahku ning eraldi osadesse;

-ülevaatusi tohivad läbi viia kompetentsed isikud. Kompetentsus määratakse EL tehnilistes tingimustes TR 17207:2018 jaotises 5.1

-aasta põhiülevaatust või paigaldamisjärgset ülevaatust peab teostama sõltumatu isik, st. kompetentne isik, kes ei ole otseselt  seotud  paigaldamisega ning ei ole vastutav võimalike parandustööde või kulude eest;

Nii et, kõik lihtne ja loogiline.

Loodan, et Sulle on abiks ka vastused sageli esitatud  küsimustele:

  • -kas mänguväljakute puhul piisab, kui nad vastavad standarditele?                             
  • -kas vanad mänguvahendid on kõik ohtlikud?
  • -kes vastutab mänguohutuse eest ?
  • -kas lapsevanemate poolt tehtud mänguvahendit võib kasutada?
  • -kuidas ma tean, et kontrollija on sõltumatu ja pädev?     

  Ei leidnud vastust ? Küsi  SIIT

Mänguväljakute inspektori rahvusvaheline sertfikaat

Mänguväljakute inspektori 2019 aasta rahvusvaheline litsents

2020 litsents

Mänguväljakute inspektori 2020 aasta rahvusvaheline litsents