Esileht

Tere tulemast mänguohutuse maailma!

Mina, Tiit Veersalu, olen loonud selle lehe, et abistada eelkõige meie alushariduse valdkonnas tegutsevaid inimesi aga ka omavalitsuste ja korteriühistute vastutajaid ehk kõiki, kes seisavad hea laste ohutuse eest mänguväljakutel. Seega leiavad siis käsitlemist mänguväljakute ja -vahendite ohutuse hindamine, kontroll, auditeerimine, ülevaatused, nõuanded, personali koolitamine jne.

Olen 2018 aastast sertifitseeritud,  vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele normidele läbi Safe To Play Oy kvaliteedi süsteemi, mänguohutuse 3.taseme inspektorina ja saanud abiks olla paljudele selles valdkonnas abivajajatele. Kõigi nõutud tingimuste järgi olen erapooletu ja sõltumatu hindaja. See on ka põhjus, miks te ei näe meie kodulehel pilte eri tootjate ja paigaldajate töödest.

Kaugel ei ole uue õppeaasta  algus ja seda alustada on igati mõistlik korras ning ohutu mänguväljakuga. Ka uut eelarve aastat saab paremini planeerida, kui teada, kas ja milliseid muudatusi laste mängu ohutuseks tegema peab. Seega leiame aega, et standardis nõutud mänguväljaku ülevaatus ära teha.

Minu, kui mänguohutuse inspektori, sertifikaat:

Inspektori sertifikaat

2024 aasta sertifikaat      

Kuna maailm on pidevas muutumises, siis on ka arusaamad, milline on ohutu mänguväljak , viimase kümnekonna  aasta jooksul oluliselt muutunud. Senine mõttemall, et standarditele vastav mänguväljak on alati ohutu ja mittevastav alati ohtlik, ei ole tänaseks kinnitust leidnud. Õnnetused on juhtunud ka mänguväljakutel, kus standardite poolest ei ole midagi ette heita. Miks siis ikkagi ?

Olete jõudnud ukseni, mida paotades peaksite sellistes küsimustes abi leidma

 Euroopa Liidus uuendati alates 2020 aprillist  standardi EN 1176-7:2020 – Mänguväljaku seadmed ja aluspind: Juhised paigaldamise, ülevaatuse, hooldamise ja kasutamise kohta.

Mis uut?

-soovitused muudeti enamikus nõueteks.

-ülevaatus ja hooldus viidi lahku ning eraldi osadesse;

-ülevaatusi tohivad läbi viia kompetentsed isikud. Kompetentsus määratakse EL tehnilistes tingimustes TR 17207:2018 jaotises 5.1

-aasta põhiülevaatust või paigaldamisjärgset ülevaatust peab teostama sõltumatu isik, st. kompetentne isik, kes ei ole otseselt  seotud  paigaldamisega ning ei ole vastutav võimalike parandustööde või kulude eest;

Loodan, et Teile on abiks ka vastused sageli esitatud  küsimustele:

  • -mida teha mänguväljakul enne talve? (Vt. ka Õpetajate Leht, https://opleht.ee/2022/12/talvel-manguvaljakul/ 
  • -kas mänguväljakute puhul piisab, kui nad vastavad standarditele?           
  • -kas vanad mänguvahendid on kõik ohtlikud?
  • -kes vastutab mänguohutuse eest ?
  • -kas lapsevanemate poolt tehtud mänguvahendit võib kasutada?
  • -kuidas ma tean, et kontrollija on sõltumatu ja pädev?     

  Ei leidnud vastust ? Küsi  SIIT