ESILEHT

Tere tulemast mänguohutuse maailma!

Mänguväljakute ja -vahendite ohutuse hindamine, kontroll, auditeerimine, ülevaatused, nõuanded, nendega seotud personali koolitamine – need on teemad, mis sellel lehel käsitlemist leiavad.

Sellel, et saan  Sind siin tervitada, on küllap oma põhjus. Tavaliselt on põhjuseks vajadus olla kindel, et mänguväljak ja selle seadmed, millega ka Sina ühel või teisel viisil seotud oled, oleks ohutud.

Kuna maailm on pidevas muutumises, siis on ka arusaamad, milline on ohutu mänguväljak , viimase kümnekonna  aasta jooksul oluliselt muutunud. Senine mõttemall, et standarditele vastav mänguväljak on alati ohutu ja mittevastav alati ohtlik, ei ole tänaseks kinnitust leidnud. Õnnetused on juhtunud ka mänguväljakutel, kus standardite poolest ei ole midagi ette heita. Miks siis ikkagi ?

Oled jõudnud ukseni, mida paotades peaksid sellistes küsimustes abi leidma.

Mänguväljakute inspektori rahvusvaheline sertfikaat

Mänguväljakute inspektori rahvusvaheline sertfikaat

Loodan, et Sulle on abiks ka vastused sageli esitatud  küsimustele:

-kas mänguväljakute puhul piisab, kui nad vastavad standarditele?

-kas vanad mänguvahendid on kõik ohtlikud?

-kes vastutab mänguohutuse eest ?

-kas lapsevanemate poolt tehtud mänguvahendit võib kasutada?

– kuidas ma tean, et kontrollija on sõltumatu ja pädev? 

Siit  vastust leidmata, saad küsimuse  esitada mulle SIIT

Sertifikaadi omanik Eestis

Tiit Veersalu, RPII INS 01 0290