Esileht

Tere tulemast mänguohutuse maailma!

Mänguväljakute ja -vahendite ohutuse hindamine, kontroll, auditeerimine, ülevaatused, nõuanded, nendega seotud personali koolitamine – need on teemad, mis sellel lehel käsitlemist leiavad.

Sellel, et saan  Teid siin tervitada, on küllap oma põhjus. Tavaliselt on põhjuseks vajadus olla kindel, et mänguväljak ja selle seadmed, millega ka  Teie ühel või teisel viisil seotud olete, oleks ohutud.

Kuna maailm on pidevas muutumises, siis on ka arusaamad, milline on ohutu mänguväljak , viimase kümnekonna  aasta jooksul oluliselt muutunud. Senine mõttemall, et standarditele vastav mänguväljak on alati ohutu ja mittevastav alati ohtlik, ei ole tänaseks kinnitust leidnud. Õnnetused on juhtunud ka mänguväljakutel, kus standardite poolest ei ole midagi ette heita. Miks siis ikkagi ?

Olete jõudnud ukseni, mida paotades peaksite sellistes küsimustes abi leidma

NB! Käes on  2023 aasta põhiülevaatuste aeg. Kas töötate ja elate veendumusega, et teie mänguväljakud ja -vahendid on ohutud ? Kui on kahtlusi – selgitame välja.

 Euroopa Liidus uuendati alates 2020 aprillist  standardi EN 1176-7:2020 – Mänguväljaku seadmed ja aluspind: Juhised paigaldamise, ülevaatuse, hooldamise ja kasutamise kohta.

Mis uut?

-soovitused muudeti enamikus nõueteks.

-ülevaatus ja hooldus viidi lahku ning eraldi osadesse;

-ülevaatusi tohivad läbi viia kompetentsed isikud. Kompetentsus määratakse EL tehnilistes tingimustes TR 17207:2018 jaotises 5.1

-aasta põhiülevaatust või paigaldamisjärgset ülevaatust peab teostama sõltumatu isik, st. kompetentne isik, kes ei ole otseselt  seotud  paigaldamisega ning ei ole vastutav võimalike parandustööde või kulude eest;

Nii et, kõik on lihtne ja loogiline.

Loodan, et Teile on abiks ka vastused sageli esitatud  küsimustele:

  • -mida teha mänguväljakul enne talve? (Vt. ka Õpetajate Leht, https://opleht.ee/2022/12/talvel-manguvaljakul/ 
  • -kas mänguväljakute puhul piisab, kui nad vastavad standarditele?           
  • -kas vanad mänguvahendid on kõik ohtlikud?
  • -kes vastutab mänguohutuse eest ?
  • -kas lapsevanemate poolt tehtud mänguvahendit võib kasutada?
  • -kuidas ma tean, et kontrollija on sõltumatu ja pädev?     

  Ei leidnud vastust ? Küsi  SIIT